B : Lugia +7 or +8 IGC or ITEMS

pm me price, thanks